บริการไปยังอุตสาหกรมด้านสุขภาพ (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
17.923B
เงินทุนของตลาด
0
ปริมาณการซื้อขาย
+3.61%
เปลี่ยนแปลง
−2.77%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.77%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.68%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
COPCOMPUGROUP MED. NA O.N.
46.52 EUR1.79%0.82 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
00 EUR2.402B EUR32.521.41 EUR9.229K
NR1ANATL RESH CORP. DL-,001
41.6 EUR5.05%2.0 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR1.03B EUR33.611.19 EUR491
QDIQUEST DIAGNOSTICS DL-,01
130.32 EUR3.81%4.78 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR14.492B EUR17.077.55 EUR49K