การเงิน (ภาค)

71
หุ้น
337.508B
เงินทุนของตลาด
607.372K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.05%
เปลี่ยนแปลง
+3.85%
ประสิทธิภาพ เดือน
+26.10%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.47%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม