อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ไซปรัส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
กลุ่มบริษัททางการเงิน2.262 B EUR+4.67%9.976 Kการเงิน3
ธนาคารในภูมิภาค1.913 B EUR5.82%+0.24%48.058 Kการเงิน1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง398.565 M EUR4.73%+0.35%7.258 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ226.684 M EUR2.94%−0.65%8.25 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์193.2 M EUR−1.02%20.959 Kการเงิน1
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ135.888 M EUR3.23%0.00%1 Kระบบขนส่ง1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ96.258 M EUR1.76%+2.44%10.964 Kบริการผู้บริโภค6
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์89.426 M EUR0.00%+0.95%7.422 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย82.561 M EUR5.66%−0.93%18.138 Kการเงิน1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง74.81 M EUR6.08%+0.58%58.592 Kบริการการกระจายสินค้า2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์33.571 M EUR−1.25%5.028 Kการเงิน3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด31.889 M EUR0.08%0.00%16.953 Kบริการเชิงพาณิชย์1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม31.042 M EUR0.41%−0.63%5 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร16.21 M EUR0.00%−2.78%4.846 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ13.801 M EUR−1.33%1.734 Kการค้าปลีก2
การผลิตเบ็ดเตล็ด6.064 M EUR0.00%4.5 Kการผลิตของผู้ผลิต1
กองทรัสต์/กองทุนรวม4.679 M EUR+3.25%3.907 Kอื่นๆ2
ห้างสรรพสินค้า4.375 M EUR−7.41%49.951 Kการค้าปลีก1
ชุดประกันภัยรวม3.609 M EUR−8.33%57.254 Kการเงิน1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์2.72 M EUR−9.40%1.161 Kการเงิน2
ผู้จัดการด้านการลงทุน1.153 M EUR+33.33%27.558 Kการเงิน1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร443.073 K EUR+7.32%20 Kบริการการกระจายสินค้า1