อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ไซปรัส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
กลุ่มบริษัททางการเงิน2.258 B EUR+4.49%29.306 Kการเงิน3
ธนาคารในภูมิภาค1.924 B EUR5.79%+4.45%117.999 Kการเงิน1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง396.373 M EUR4.76%+0.68%7.058 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ228.165 M EUR2.92%+0.65%15.945 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์195.2 M EUR0.00%7.22 Kการเงิน1
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ135.158 M EUR3.24%−0.54%1 Kระบบขนส่ง1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ94.323 M EUR1.79%−2.41%3.749 Kบริการผู้บริโภค6
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์91.113 M EUR0.00%+1.89%2.6 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย82.561 M EUR5.66%0.00%2.1 Kการเงิน1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง73.935 M EUR6.15%−1.18%18.956 Kบริการการกระจายสินค้า2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์33.571 M EUR+1.26%4.57 Kการเงิน3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด31.632 M EUR0.08%+2.44%5 Kบริการเชิงพาณิชย์1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม29.658 M EUR0.43%0.00%9.8 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร16.21 M EUR0.00%+3.81%9.43 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ13.987 M EUR0.00%6.156 Kการค้าปลีก2
การผลิตเบ็ดเตล็ด6.064 M EUR+8.33%3.119 Kการผลิตของผู้ผลิต1
กองทรัสต์/กองทุนรวม4.679 M EUR−6.53%12.145 Kอื่นๆ2
ห้างสรรพสินค้า4.55 M EUR+4.00%10 Kการค้าปลีก1
ชุดประกันภัยรวม3.281 M EUR0.00%12.589 Kการเงิน1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์2.976 M EUR+9.43%851การเงิน2
ผู้จัดการด้านการลงทุน1.153 M EUR+33.33%27.558 Kการเงิน1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร443.073 K EUR+7.32%20 Kบริการการกระจายสินค้า1