อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ไซปรัส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
กลุ่มบริษัททางการเงิน2.332 B EUR+4.89%113.797 Kการเงิน4
ธนาคารในภูมิภาค1.993 B EUR5.59%0.00%49.068 Kการเงิน1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง406.795 M EUR4.64%−0.70%19.235 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ251.871 M EUR2.65%+8.28%19.316 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์198.4 M EUR0.00%34.21 Kการเงิน1
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ136.619 M EUR3.21%+1.08%78ระบบขนส่ง1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ96.442 M EUR1.76%−0.07%8.416 Kบริการผู้บริโภค6
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์91.113 M EUR0.00%0.00%1 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย82.561 M EUR5.66%0.00%2.1 Kการเงิน1
ไบโอเทคโนโลยี74.529 M EUR0.00%10เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง73.935 M EUR6.15%+4.30%251.022 Kบริการการกระจายสินค้า2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด34.461 M EUR0.07%+3.08%27.6 Kบริการเชิงพาณิชย์1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม31.921 M EUR0.40%+0.68%8.397 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์31.449 M EUR0.00%2.956 Kการเงิน3
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร16.21 M EUR0.00%−3.67%1.001 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ13.987 M EUR0.00%482การค้าปลีก2
การผลิตเบ็ดเตล็ด6.014 M EUR−8.46%3.5 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ชุดประกันภัยรวม4.594 M EUR+16.67%30.888 Kการเงิน1
ห้างสรรพสินค้า4.375 M EUR−3.85%19.7 Kการค้าปลีก1
กองทรัสต์/กองทุนรวม4.285 M EUR−0.55%9.515 Kอื่นๆ2
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์2.976 M EUR+9.43%851การเงิน2
ผู้จัดการด้านการลงทุน1.153 M EUR+33.33%27.558 Kการเงิน1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร443.073 K EUR+7.32%20 Kบริการการกระจายสินค้า1