หุ้นชิลี comprising the ระบบขนส่ง sector

See what industries make up the ระบบขนส่ง sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
สายการบิน7.888 T CLP2.06%+1.15%26.808 M1
การขนส่งทางทะเล4.148 T CLP5.48%+1.65%1.126 M3
รถไฟ167.14 B CLP4.74%0.00%13.7 K1