เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

140
หุ้น
30.467B
เงินทุนของตลาด
198.130K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.53%
เปลี่ยนแปลง
+4.43%
ประสิทธิภาพ เดือน
+64.35%
ประสิทธิภาพ ปี
+27.77%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
5.776B0.45%81.317K36
2.072B0.05%163.362K19
101.616M-12.50%12.201K1
4.363B2.20%205.169K30
18.154B-1.50%238.616K54
โหลดเพิ่ม