การเงิน (ภาค)

374
หุ้น
1161.056B
เงินทุนของตลาด
2.423M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.77%
เปลี่ยนแปลง
+8.17%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.50%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.73%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง15.646B CAD3.58%1.71%464.654K28
กลุ่มบริษัททางการเงิน16.022B CAD0.55%0.17%20.81K198
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์10.154B CAD2.49%1.27%234.483K12
ผู้จัดการด้านการลงทุน125.633B CAD1.86%1.05%875.178K18
ประกันชีวิต/สุขภาพ3.284B CAD1.08%0.02%2561
ธนาคารรายใหญ่595.28B CAD4.33%0.90%3.531M7
ชุดประกันภัยรวม145.619B CAD5.05%0.33%3.424M5
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย50.152B CAD1.53%1.91%47.53K5
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์35.783B CAD1.29%1.23%292.605K33
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์85.718B CAD4.66%−0.94%501.762K54
ธนาคารในภูมิภาค41.485B CAD3.69%0.88%592.897K10
ประกันภัยพิเศษ36.28B CAD1.93%1.03%329.736K3