การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

9
หุ้น
96.335B
เงินทุนของตลาด
503
ปริมาณการซื้อขาย
−0.54%
เปลี่ยนแปลง
−3.02%
ประสิทธิภาพ เดือน
−14.49%
ประสิทธิภาพ ปี
−23.37%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม