หุ้นเบลเยียม comprising the Process Industries sector

See what industries make up the Process Industries sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร523.495M EUR2.79%+0.16%6132
เคมีทางการเกษตร2.349B EUR1.91%−0.38%15.134K2
เคมีพิเศษเฉพาะ4.829B EUR7.98%+2.50%82.632K2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม626.126M EUR1.94%−0.36%12.426K1