อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — บังกลาเทศ

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ยารายใหญ่465.418 B BDT3.05%+2.60%218.633 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย407.414 B BDT5.43%+1.92%335.035 Kการสื่อสาร2
ธนาคารรายใหญ่316.227 B BDT6.43%+0.99%185.825 Kการเงิน20
ธนาคารในภูมิภาค271.48 B BDT4.27%+0.65%451.766 Kการเงิน16
สิ่งทอ197.061 B BDT1.58%+0.62%101.812 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ45
ยาสูบ173.718 B BDT3.11%+1.21%181.15 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า165.888 B BDT4.78%+1.41%32.168 Kสาธารณูปโภค11
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า159.344 B BDT5.92%+8.23%26.999 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
การดูแลครัวเรือน/บุคคล111.059 B BDT0.91%+1.71%27.177 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม109.297 B BDT3.19%+1.41%10.514 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง102.269 B BDT6.28%+1.74%300.447 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
เหล็ก70.366 B BDT2.94%+1.72%87.827 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
เสื้อผ้า/รองเท้า59.088 B BDT2.56%+0.25%852.167 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง51.532 B BDT3.93%+2.50%213.406 Kการเงิน20
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์48.554 B BDT0.45%+1.13%48.939 Kการเงิน2
ประกันชีวิต/สุขภาพ46.907 B BDT2.78%+0.78%140.408 Kการเงิน15
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง42.469 B BDT7.45%+0.75%22.157 Kบริการการกระจายสินค้า3
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย39.097 B BDT3.21%+0.89%62.008 Kการเงิน22
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม37.953 B BDT3.87%+2.18%146.004 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
วิศวกรรมและก่อสร้าง36.774 B BDT0.42%+1.44%1.156 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
ชุดประกันภัยรวม31.868 B BDT3.39%+1.41%85.762 Kการเงิน17
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ29.49 B BDT2.69%+1.80%1.623 Mบริการผู้บริโภค3
เคมีพิเศษเฉพาะ27.737 B BDT0.24%+23.35%153.845 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
โทรคมนาคมพิเศษ25.423 B BDT4.09%+4.05%75.546 Kการสื่อสาร4
เยื่อกระดาษและกระดาษ23.609 B BDT1.58%+4.59%73.518 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ22.505 B BDT2.53%+2.84%216.273 Kสาธารณูปโภค2
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน22.147 B BDT6.54%+2.11%12.24 Kแร่พลังงาน2
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม15.767 B BDT1.01%+3.69%522.658 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
วัสดุก่อสร้าง15.371 B BDT2.96%+0.46%233.3 Kการผลิตของผู้ผลิต3
การขนส่งทางทะเล15.254 B BDT2.50%+2.30%83.303 Kระบบขนส่ง1
เครื่องใช้ไฟฟ้า13.571 B BDT0.54%+3.16%48.825 Kการผลิตของผู้ผลิต5
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์13.117 B BDT0.71%+1.80%62.149 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร11.792 B BDT1.07%+2.51%511.763 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย9.2 B BDT0.89%+1.65%221.053 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
เครื่องจักรอุตสาหกรรม8.709 B BDT0.01%+2.47%441.184 Kการผลิตของผู้ผลิต3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด8.349 B BDT1.73%+1.80%547.277 Kบริการเชิงพาณิชย์2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ8.127 B BDT3.08%+1.22%842.273 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
ยานพาหนะใช้มอเตอร์8.066 B BDT1.31%+1.81%190.7 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ7.277 B BDT3.65%+3.28%57.204 Kการค้าปลีก1
การผลิตเบ็ดเตล็ด6.623 B BDT1.85%+1.63%246.606 Kการผลิตของผู้ผลิต4
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์6.562 B BDT3.56%+2.42%110.162 Kการเงิน1
การขนส่งอื่นๆ5.898 B BDT4.82%+1.20%122.538 Kระบบขนส่ง1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ5.618 B BDT0.59%+2.91%134.977 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
เคมีทางการเกษตร5.32 B BDT2.22%+7.37%40.126 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
อะลูมินั่ม4.501 B BDT0.38%+1.02%403.535 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์3.928 B BDT0.64%+0.76%37.521 Kบริการการกระจายสินค้า1
ไบโอเทคโนโลยี3.126 B BDT0.49%−0.74%206.279 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
การผลิตโลหะ3.089 B BDT+3.35%714.266 Kการผลิตของผู้ผลิต2
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา3.084 B BDT0.07%+2.49%378.721 Kการผลิตของผู้ผลิต2
ผู้จัดการด้านการลงทุน3.012 B BDT+3.75%459.691 Kการเงิน1
ภาพยนต์/บันเทิง2.648 B BDT2.69%+1.61%122.927 Kบริการผู้บริโภค1
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย2.612 B BDT3.49%−1.34%52.577 Kการเงิน4
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์2.565 B BDT−2.99%3สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม2.234 B BDT+2.11%246.026 Kการผลิตของผู้ผลิต1
โทรคมนาคมรายใหญ่1.857 B BDT1.86%−0.39%571.011 Kการสื่อสาร1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ1.848 B BDT0.71%+1.06%197.517 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.493 B BDT+0.58%53.699 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
กองทรัสต์/กองทุนรวม1.44 B BDT6.00%+1.96%64.502 Kอื่นๆ9
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์1.295 B BDT1.78%+3.40%1.354 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
การผลิตน้ำมันและก๊าซแร่พลังงาน1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ตบริการทางด้านเทคโนโลยี1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสารบริการผู้บริโภค1