บริษัทในบังกลาเทศ ที่มีมูลค่าตลาดต่ำ

ค้นหา บริษัทในบังกลาเทศ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ที่น้อยที่สุด: หุ้นเหล่านี้อาจมีความผันผวนค่อนข้างสูง แต่บางครั้งก็ทำกำไรได้มากกว่า รายชื่อบริษัทที่มีมูลค่าตลาดน้อยที่สุดจะอยู่ด้านบน: ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
P/E
EPS dil
TTM
การเติบโต EPS dil
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
TUNGHAITUNG HAI KNITTING & DYEING LTD
415.947 M BDT3.90 BDT−2.50%124.53 K0.58สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PREMIERLEAPREMIER LEASING & FINANCE LTD
478.693 M BDT3.60 BDT−2.70%1.6 K0.03การเงิน
ZAHINTEXZAHINTEX INDUSTRIES LTD
490.971 M BDT6.00 BDT−1.64%4.867 K0.04−3.42 BDT+13.48%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FASFINFAS FINANCE & INVESTMENT LTD
506.863 M BDT3.40 BDT0.00%67.072 K0.46การเงิน
FAREASTFINFAREAST FINANCE & INVESTMENT LTD
541.409 M BDT3.30 BDT−2.94%33.821 K0.970.00%การเงิน
SAMATALETHSAMATA LEATHER COMPLEX LTD
562.11 M BDT53.40 BDT−2.73%77.142 K0.870.07%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SHURWIDSHURWID INDUSTRIES LTD
567.941 M BDT9.90 BDT0.00%27.222 K0.32อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NURANINURANI DYEING & SWEATER LTD
576.337 M BDT4.70 BDT0.00%79.047 K0.440.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
REGENTTEXREGENT TEXTILE MILLS LTD
604.477 M BDT4.70 BDT0.00%2.069 K0.040.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PRIMETEXPRIME TEXTILE SPINNING MILLS LTD
607.38 M BDT15.90 BDT−1.85%8.513 K0.220.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DSHGARMEDESH GARMENTS LTD
648.977 M BDT78.30 BDT−2.97%5.4 K0.340.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ARAMITCEMARAMIT CEMENT LTD
657.272 M BDT19.40 BDT−1.02%24.176 K0.65−17.33 BDT+15.33%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
USMANIAGLUSMANIA GLASS SHEET FACTORY LTD
666.837 M BDT38.30 BDT−2.05%4.777 K0.770.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PROGRESLIFPROGRESSIVE LIFE INSURANCE CO LTD
680.707 M BDT40.90 BDT−1.92%1110.010.00%การเงิน
DACCADYETHE DACCA DYEING & MANUFACTURING CO LTD
723.374 M BDT8.30 BDT−2.35%68.473 K0.720.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
STYLECRAFTSTYLECRAFT LTD
773.381 M BDT55.70 BDT−2.62%10.342 K0.22−6.66 BDT−417.30%0.18%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ZAHEENSPINZAHEEN SPINNING LTD
785.416 M BDT6.90 BDT−2.82%97.286 K0.31−0.23 BDT+65.38%0.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GBBPOWERGBB POWER LTD
865.33 M BDT8.50 BDT−2.30%35.589 K0.23−0.32 BDT−133.75%2.35%สาธารณูปโภค
ILFSLINTERNATIONAL LEASING & FINANCIAL SERVICES LTD
887.241 M BDT4.00 BDT−2.44%64.186 K0.460.00%การเงิน
APEXSPINNAPEX SPINNING & KNITTING MILLS LTD
911.4 M BDT108.50 BDT−1.54%1.769 K0.1228.983.74 BDT+7.90%1.84%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PLFSLPEOPLE'S LEASING & FINANCIAL SERVICES LTD
970.498 M BDT3.40 BDT−2.86%59.959 K0.12การเงิน
PADMALIFEPADMA ISLAMI LIFE INSURANCE LIMITED
972 M BDT25.00 BDT−2.72%23.732 K0.210.00%การเงิน
HAKKANIPULHAKKANI PULP & PAPER MILLS LTD
1.007 B BDT53.00 BDT−1.67%44.651 K0.3232.671.62 BDT0.38%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BIFCBANGLADESH INDUSTRIAL FINANCE CO LTD
1.027 B BDT10.20 BDT−1.92%20.726 K0.250.00%การเงิน
METROSPINMETRO SPINNING LTD
1.074 B BDT17.40 BDT−2.79%160.249 K0.33−4.47 BDT−687.26%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MIRACLEINDMIRACLE INDUSTRIES LTD
1.088 B BDT30.90 BDT−2.52%101.018 K0.180.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AGRANINSAGRANI INSURANCE CO LTD
1.108 B BDT32.60 BDT−2.69%53.762 K0.633.68%การเงิน
PHOENIXFINPHOENIX FINANCE AND INVESTMENTS LTD
1.111 B BDT6.70 BDT−1.47%59.159 K0.160.00%การเงิน
RAHIMTEXTRAHIM TEXTILE MILLS LTD
1.125 B BDT118.90 BDT−1.82%3.863 K0.63−3.45 BDT+62.54%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DGICDESH GENERAL INSURANCE COMPANY LTD
1.136 B BDT28.40 BDT−1.39%45.331 K0.191.76%การเงิน
PRIMELIFEPRIME ISLAMI LIFE INSURANCE LTD
1.151 B BDT37.70 BDT−1.82%26.919 K1.30การเงิน
FAMILYTEXFAMILYTEX (BD) LTD
1.169 B BDT3.30 BDT0.00%408.52 K0.560.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SSICLSIKDER INSURANCE COMPANY LIMITED
1.188 B BDT29.70 BDT−1.66%107.285 K0.150.00%การเงิน
GLOBALINSGLOBAL INSURANCE COMPANY LTD
1.196 B BDT29.50 BDT−2.32%17.165 K0.104.15%การเงิน
PHENIXINSPHOENIX INSURANCE CO LTD
1.206 B BDT29.90 BDT−2.61%11.984 K0.164.01%การเงิน
ISLAMICFINISLAMIC FINANCE & INVESTMENT LTD
1.221 B BDT8.70 BDT−1.14%39.138 K0.275.75%การเงิน
MIDASFINMIDAS FINANCING PLC
1.237 B BDT8.60 BDT−2.27%28.808 K0.161.74%การเงิน
HFLHAMID FABRICS PLC
1.238 B BDT13.60 BDT−1.45%34.068 K0.28−1.00 BDT−265.35%3.68%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NFMLNATIONAL FEED MILL LTD
1.26 B BDT13.50 BDT−2.17%138.654 K0.30−0.45 BDT−333.97%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SINOBANGLASINOBANGLA INDUSTRIES LTD
1.263 B BDT41.70 BDT−2.80%60.745 K0.1933.111.26 BDT−10.85%1.86%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BDLAMPSBANGLADESH LAMPS LTD
1.282 B BDT127.90 BDT−1.01%19.595 K0.37−13.41 BDT−279.54%0.78%การผลิตของผู้ผลิต
DOMINAGEDOMINAGE STEEL BUILDING SYSTEMS LTD
1.282 B BDT12.50 BDT−2.34%91.1 K0.15−0.26 BDT−167.59%0.40%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HRTEXH.R.TEXTILE MILLS LTD
1.289 B BDT44.10 BDT−2.86%77.688 K0.21−3.39 BDT−212.28%1.13%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SAIHAMTEXSAIHAM TEXTILE MILLS LTD
1.304 B BDT14.40 BDT−1.37%51.401 K0.1419.840.73 BDT0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
APEXTANRYAPEX TANNERY LTD
1.324 B BDT86.90 BDT−1.03%13.898 K0.98−5.24 BDT−7.82%0.58%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UNIONCAPUNION CAPITAL LTD
1.346 B BDT7.80 BDT−2.50%29.964 K0.060.00%การเงิน
GQBALLPENGQ BALL PEN INDUSTRIES LTD
1.347 B BDT150.90 BDT+5.23%248.101 K1.210.17%การผลิตของผู้ผลิต
NITOLINSNITOL INSURANCE CO LTD
1.359 B BDT33.80 BDT−2.03%10.39 K0.1923.991.41 BDT−28.30%3.11%การเงิน
SONARBAINSSONAR BANGLA INSURANCE LTD
1.362 B BDT32.40 BDT−2.99%24.822 K0.502.94%การเงิน
MERCINSMERCANTILE INSURANCE COMPANY PLC
1.366 B BDT31.70 BDT−2.46%11.109 K0.683.15%การเงิน
CONTININSCONTINENTAL INSURANCE LTD
1.367 B BDT31.30 BDT−1.88%95.338 K0.301.52%การเงิน
PROVATIINSPROVATI INSURANCE CO LTD
1.383 B BDT34.30 BDT−2.83%80.495 K0.513.50%การเงิน
JANATAINSJANATA INSURANCE CO LTD
1.399 B BDT30.00 BDT−2.28%61.465 K0.3524.151.24 BDT+8.40%3.67%การเงิน
KPPLKHULNA PRINTING & PACKAGING LTD
1.417 B BDT19.40 BDT−3.00%162.155 K0.350.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BAYLEASINGBAY LEASING & INVESTMENT LTD
1.435 B BDT9.70 BDT−2.02%69.477 K0.16−5.65 BDT+5.98%0.00%การเงิน
VFSTDLVFS THREAD DYEING LTD
1.436 B BDT13.60 BDT−2.86%252.81 K0.3026.590.51 BDT−45.58%1.47%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAMRATECHAAMRA TECHNOLOGIES LTD
1.443 B BDT22.30 BDT−2.19%18.436 K0.2053.400.42 BDT−66.29%4.48%บริการทางด้านเทคโนโลยี
APEXFOODSAPEX FOODS LTD
1.447 B BDT253.70 BDT−1.32%6.943 K0.2740.476.27 BDT+88.07%0.79%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ARAMITARAMIT LTD
1.46 B BDT243.40 BDT−0.12%18.102 K0.88313.820.78 BDT−86.91%1.03%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RSRMSTEELRATANPUR STEEL RE-ROLLING MILLS LTD
1.467 B BDT14.50 BDT−1.36%11.502 K0.130.00%การผลิตของผู้ผลิต
RENWICKJARENWICK JAJNESWAR & CO (BD) LTD
1.499 B BDT749.30 BDT−1.43%190.030.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BDCOMBDCOM ONLINE LTD
1.507 B BDT26.40 BDT−2.22%95.813 K0.3033.940.78 BDT−45.93%3.79%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AFCAGROAFC AGRO BIOTECH LTD
1.521 B BDT13.20 BDT−2.94%113.833 K0.530.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TAKAFULINSTAKAFUL ISLAMI INSURANCE LTD
1.529 B BDT35.90 BDT−2.71%1.99 K0.082.79%การเงิน
KARNAPHULIKARNAPHULI INSURANCE CO LTD
1.544 B BDT34.40 BDT−2.55%421.736 K0.392.91%การเงิน
SAMORITASAMORITA HOSPITAL LTD
1.546 B BDT70.90 BDT−2.07%52.644 K0.29127.170.56 BDT+1,178.67%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
KAY&QUEKAY & QUE (BANGLADESH) LTD
1.55 B BDT226.10 BDT−1.01%14.412 K0.420.13%การผลิตของผู้ผลิต
ASIAINSASIA INSURANCE LTD
1.586 B BDT33.70 BDT−1.75%26.776 K0.2815.442.18 BDT+24.80%3.26%การเงิน
APOLOISPATAPPOLLO ISPAT COMPLEX LTD
1.605 B BDT4.00 BDT−2.44%77.884 K0.190.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ISLAMIINSISLAMI INSURANCE BANGLADESH LTD
1.605 B BDT39.00 BDT−2.74%29.143 K0.8512.973.01 BDT+1.27%3.85%การเงิน
STANDARINSSTANDARD INSURANCE LTD
1.611 B BDT37.20 BDT−1.33%19.265 K0.132.69%การเงิน
GSPFINANCEGSP FINANCE COMPANY (BANGLADESH) LTD
1.621 B BDT9.60 BDT−2.04%183.987 K0.270.00%การเงิน
DHAKAINSDHAKA INSURANCE LTD
1.637 B BDT40.80 BDT−1.92%25.259 K0.444.17%การเงิน
IBPINDO-BANGLA PHARMACEUTICALS LTD
1.638 B BDT14.10 BDT−2.76%80.727 K0.13−0.16 BDT+48.77%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CNATEXC & A TEXTILES LTD
1.651 B BDT6.90 BDT−1.43%2.087 M0.82อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
YPLYEAKIN POLYMER LTD
1.658 B BDT22.50 BDT−2.60%141.554 K0.360.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MONNOAGMLMONNO AGRO & GENERAL MACHINERY LTD
1.66 B BDT460.30 BDT−2.04%15.828 K0.610.05%การผลิตของผู้ผลิต
MHSMLMOZAFFAR HOSSAIN SPINNING MILLS LTD
1.687 B BDT16.70 BDT−2.34%20.547 K0.17−0.14 BDT−107.80%1.20%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FEDERALINSFEDERAL INSURANCE CO LTD
1.691 B BDT23.80 BDT−0.42%147.091 K0.724.20%การเงิน
RANFOUNDRYRANGPUR FOUNDRY LTD
1.722 B BDT172.20 BDT+2.14%251.485 K6.8545.643.77 BDT+0.50%1.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
UNITEDINSUNITED INSURANCE CO LTD
1.722 B BDT38.70 BDT−2.76%20.169 K0.2921.761.78 BDT+1.65%2.58%การเงิน
SIMTEXSIMTEX INDUSTRIES LTD
1.743 B BDT21.90 BDT−2.67%331.715 K0.2827.510.80 BDT−19.87%4.57%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PEOPLESINSPEOPLES INSURANCE CO LTD
1.751 B BDT37.90 BDT−2.82%32.95 K0.082.64%การเงิน
CLICLCHARTERED LIFE INSURANCE COMPANY LTD
1.751 B BDT46.70 BDT−2.30%15.5 K0.430.43%การเงิน
KTLKATTALI TEXTILE LTD
1.768 B BDT15.20 BDT−2.56%392.539 K0.210.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NAVANACNGNAVANA CNG LTD
1.783 B BDT23.60 BDT−2.88%55.98 K0.18236.000.10 BDT−21.01%4.24%สาธารณูปโภค
PRIMEFINPRIME FINANCE & INVESTMENT LTD
1.801 B BDT6.60 BDT+1.54%2.484 K0.020.00%การเงิน
ASIAPACINSASIA PACIFIC GENERAL INSURANCE CO LTD
1.804 B BDT42.60 BDT+0.47%34.691 K0.572.82%การเงิน
TOSRIFATOSRIFA INDUSTRIES LTD
1.824 B BDT26.30 BDT−2.95%632.418 K0.6128.900.91 BDT−48.57%1.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NORTHRNINSNORTHERN ISLAMI INSURANCE LTD
1.843 B BDT43.20 BDT−0.69%10.388 K0.302.31%การเงิน
COPPERTECHCOPPERTECH INDUSTRIES LTD
1.848 B BDT28.20 BDT−2.42%136.567 K0.360.71%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BNICLBANGLADESH NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD
1.894 B BDT42.80 BDT−2.51%20.174 K0.214.67%การเงิน
ACFLAMAN COTTON FIBROUS LTD
1.906 B BDT18.90 BDT0.00%134.779 K0.36−1.18 BDT−344.74%5.29%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SKTRIMSSK TRIMS & INDUSTRIES LTD
1.923 B BDT22.70 BDT−2.99%36.202 K0.0417.251.32 BDT+16.48%1.32%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RUPALIINSRUPALI INSURANCE CO LTD
1.94 B BDT25.30 BDT−2.69%161.025 K0.373.95%การเงิน
PDLPACIFIC DENIMS LTD
1.947 B BDT10.50 BDT−2.78%203.633 K0.13119.180.09 BDT+18.57%0.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AMCLPRANAGRICULTURAL MARKETING COMPANY LTD (PRAN)
1.998 B BDT249.80 BDT−0.32%5.885 K0.4349.975.00 BDT+1.21%1.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SUNLIFEINSSUNLIFE INSURANCE COMPANY LTD
2.003 B BDT56.00 BDT−1.75%287.137 K0.400.00%การเงิน
SILVAPHLSILVA PHARMACEUTICALS LTD
2.02 B BDT14.80 BDT−1.33%77.197 K0.20−0.23 BDT−154.57%0.68%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
RINGSHINERING SHINE TEXTILES LTD
2.021 B BDT4.00 BDT−2.44%44.992 K0.060.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ