Austrian stocks ประกอบด้วยหมวดธุรกิจ บริการเชิงพาณิชย์

ดูว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้างที่ประกอบเป็นหมวดธุรกิจ บริการเชิงพาณิชย์ เรารวบรวมไว้ในรายการเดียวและติดตั้งสถิติพื้นฐานเพื่อช่วยคุณค้นหาอุตสาหกรรมที่มีรายชื่อหุ้นมากที่สุดหรือมีผลงานดีที่สุด — ทั้งหมดเพื่อช่วยค้นหาจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าสำหรับการวิจัยของคุณ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.068 T EUR0.84%−0.01%715
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน241.728 B EUR0.74%−1.28%03
บริการด้านโฆษณา/การตลาด28.455 B EUR3.20%+1.12%03
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์15.23 B EUR2.13%−0.37%01
บริการด้านบุคลากร9.017 B EUR4.94%+0.04%03