อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป5.934 T EUR0.71%+0.29%61บริการทางด้านเทคโนโลยี36
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต5.807 T EUR0.40%+0.63%102บริการทางด้านเทคโนโลยี13
เซมิคอนดักเตอร์5.795 T EUR0.51%−11.51%612เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
อุปกรณ์โทรคมนาคม3.517 T EUR0.62%+1.47%204เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
ยารายใหญ่3.384 T EUR1.93%−0.37%698เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
ธนาคารรายใหญ่2.404 T EUR4.40%+0.67%2.378 Kการเงิน28
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต2.023 T EUR0.02%−0.51%184การค้าปลีก9
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย1.766 T EUR0.10%+1.92%21การเงิน4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์1.642 T EUR1.01%−1.09%9เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1.496 T EUR1.86%+2.45%404สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
บริการน้ำมันแบบครบวงจร1.206 T EUR4.30%+1.04%4.45 Kแร่พลังงาน8
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ1.077 T EUR1.02%+0.30%10การค้าปลีก11
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.063 T EUR0.85%+0.35%33บริการเชิงพาณิชย์15
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า970.821 B EUR3.58%−1.87%3.614 Kสาธารณูปโภค28
ยานอวกาศและการป้องกัน946.931 B EUR1.66%+0.08%18เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
การดูแลครัวเรือน/บุคคล932.473 B EUR2.25%−0.77%28สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
เครื่องจักรอุตสาหกรรม808.094 B EUR1.19%−0.29%336การผลิตของผู้ผลิต22
เสื้อผ้า/รองเท้า774.078 B EUR1.43%−1.97%38สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์674.775 B EUR1.83%+0.79%102การเงิน12
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ633.061 B EUR1.57%+0.53%1บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
เคมีพิเศษเฉพาะ557.164 B EUR1.68%−0.57%16อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย508.167 B EUR4.38%−0.64%33การสื่อสาร5
ธนาคารในภูมิภาค495.982 B EUR5.05%−0.14%28การเงิน16
ชุดประกันภัยรวม484.731 B EUR4.89%−0.58%488การเงิน14
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน450.73 B EUR2.36%−0.63%0การค้าปลีก3
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม436.624 B EUR3.00%−1.08%47สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
เครื่องใช้ไฟฟ้า427.355 B EUR1.82%−0.93%276การผลิตของผู้ผลิต18
ร้านอาหาร381.247 B EUR2.14%−0.93%142บริการผู้บริโภค7
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม367.92 B EUR1.72%+1.04%15การผลิตของผู้ผลิต11
ผู้จัดการด้านการลงทุน346.057 B EUR3.06%−0.04%1การเงิน13
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า321.884 B EUR1.88%−0.86%1การค้าปลีก6
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์300.189 B EUR2.55%−0.58%147สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ298.707 B EUR0.53%+0.52%2บริการผู้บริโภค7
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์283.617 B EUR1.83%−1.14%87สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์277.788 B EUR1.13%+0.30%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
ยาสูบ271.241 B EUR5.75%−0.29%30สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ263.438 B EUR3.34%+1.13%114ระบบขนส่ง6
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์258.169 B EUR1.36%−0.22%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
รถไฟ243.959 B EUR2.13%+1.43%0ระบบขนส่ง4
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน241.156 B EUR0.74%+0.31%0บริการเชิงพาณิชย์3
การผลิตน้ำมันและก๊าซ222.139 B EUR2.24%+1.59%26แร่พลังงาน3
โทรคมนาคมรายใหญ่219.831 B EUR3.41%−0.26%1.982 Kการสื่อสาร5
บริการประมวลผลข้อมูล206.017 B EUR1.19%+0.65%9บริการทางด้านเทคโนโลยี9
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม200.272 B EUR2.23%+2.55%0บริการผู้บริโภค3
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน198.183 B EUR3.63%+1.30%0แร่พลังงาน4
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง191.976 B EUR1.40%+1.73%1การเงิน5
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง191.549 B EUR2.33%−0.10%1บริการการกระจายสินค้า11
ภาพยนต์/บันเทิง191.05 B EUR0.84%−0.54%61บริการผู้บริโภค8
การขนส่งอื่นๆ189.548 B EUR0.75%−1.45%290ระบบขนส่ง7
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์173.871 B EUR0.82%−0.38%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
สินค้าอุปโภคบริโภค163.63 B EUR2.49%−2.44%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ประกันชีวิต/สุขภาพ162.472 B EUR3.74%+0.16%4การเงิน5
ไบโอเทคโนโลยี159.077 B EUR2.21%−0.66%153เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
โทรคมนาคมพิเศษ154.619 B EUR1.72%−0.66%50การสื่อสาร7
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM153.113 B EUR2.51%+0.81%6การผลิตของผู้ผลิต14
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ144.41 B EUR1.22%+1.31%39บริการทางด้านเทคโนโลยี11
วิศวกรรมและก่อสร้าง138.394 B EUR4.23%+0.12%241บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ134.432 B EUR4.90%+0.51%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ133.138 B EUR0.83%+0.61%58บริการผู้บริโภค5
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์115.236 B EUR1.20%−0.51%195เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม112.856 B EUR1.38%+0.47%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย110.961 B EUR1.87%−0.26%0การเงิน2
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร103.276 B EUR2.57%−0.29%0บริการการกระจายสินค้า4
บริการด้านสิ่งแวดล้อม79.917 B EUR1.42%+0.72%50บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
สายการบิน79.249 B EUR1.40%−0.35%0ระบบขนส่ง7
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ77.067 B EUR1.60%−0.02%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ76.929 B EUR1.28%−1.24%16แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
วัสดุก่อสร้าง76.814 B EUR2.13%−0.23%31การผลิตของผู้ผลิต4
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม71.911 B EUR3.54%−0.27%85สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์68.38 B EUR4.40%−0.53%29สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
เครือข่ายร้านยา67.918 B EUR4.51%−0.15%37การค้าปลีก1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์67.281 B EUR1.83%+0.27%0บริการการกระจายสินค้า5
การขนส่งทางทะเล66.809 B EUR5.33%−1.29%0ระบบขนส่ง3
ค้าปลีกอาหาร66.627 B EUR2.78%−0.79%0การค้าปลีก3
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์60.823 B EUR2.75%−0.66%150อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์53.183 B EUR2.07%−1.18%15.2 Kการเงิน15
โลหะมีค่า53.153 B EUR1.99%+0.49%482แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
ร้านค้าส่วนลด47.861 B EUR0.99%−3.82%0การค้าปลีก2
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ45.488 B EUR3.17%−1.36%0สาธารณูปโภค2
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน41.197 B EUR1.94%+2.65%266บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
เกมและบ่อนคาสิโน40.501 B EUR2.50%−0.48%168บริการผู้บริโภค3
บริการไปยังอุตสาหกรมด้านสุขภาพ38.296 B EUR0.14%+0.79%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
เคมีทางการเกษตร33.937 B EUR1.21%+0.55%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ขุดเจาะตามสัญญา31.572 B EUR2.43%+2.68%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
เหล็ก30.599 B EUR2.58%+0.16%20.502 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ29.291 B EUR2.09%−0.26%454อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง29.203 B EUR2.58%−0.80%30.519 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
บริการด้านโฆษณา/การตลาด28.669 B EUR3.17%+0.04%0บริการเชิงพาณิชย์3
การออกอากาศกระจายเสียง27.488 B EUR3.55%+2.92%0บริการผู้บริโภค5
ยาอื่นๆ26.366 B EUR0.04%+0.29%0เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า26.03 B EUR2.38%+0.21%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ22.009 B EUR7.27%−0.72%0สาธารณูปโภค3
ตลาดหลังการขายของยานยนต์21.573 B EUR3.31%−0.28%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร19.93 B EUR−0.51%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
การบรรทุก15.724 B EUR1.04%+2.31%0ระบบขนส่ง1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์14.68 B EUR2.20%+2.93%0บริการเชิงพาณิชย์1
บริการทางการแพทย์/พยาบาล13.261 B EUR2.63%−2.46%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
กลุ่มบริษัททางการเงิน13.035 B EUR3.30%−0.53%0การเงิน5
เครื่องมือ & ชิ้นส่วน12.475 B EUR3.66%−0.45%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
กลุ่มบริษัทสื่อ10.424 B EUR2.28%+0.96%0บริการผู้บริโภค1