การคาดการณ์และการวิเคราะห์

Head and Shoulders

รูปแบบ Head and Shoulders เป็นรูปแบบการกลับที่ค่อนข้างแม่นยำ ที่สามารถถูกใช้ในการเข้าเทรดสถาะขาลงหลังจากเทรนด์ขาขึ้นได้ มันประกอบไปด้วย 2 ยอด ที่ตรงกลางมีราคาสูงที่สูงกว่าข้างๆ ที่เรียกว่าส่วนหัว โดยเส้นที่เชื่อมต่อ 2 แอ่ง คือ neckline ความสูงของยอดสุดท้ายสามารถที่จะสูงกว่ายอดแรกได้ แต่จะต้องไม่สูงกว่าส่วนหัว พูดอีกอย่างหนึ่ง คือ ราคาได้พยายามทำราคาสูงที่สูงขึ้น แต่ไม่สำเร็จ ยิ่งยอดด้านนอกทั้ง 2 มีราคาใกล้กันเท่าไหร่ รูปแบบก็ยิ่งมีความแม่นยำเท่านั้น

หากราคาทะลุผ่าน neckline และปิดใต้มันได้ จะถือว่ารูปแบบได้เกิดขึ้นสมบูรณ์ เทรดเดอร์แบบ conservative อาจมองหาการยืนยันอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย โดยเป้าหมายสามารถถูกประมาณได้โดยวัดความสูงของรูปแบบ (จาก neckline ไปสู่ส่วนหัว) และวัดยืดลงไปด้านล่าง ระดับหยุดโดยทั่วไปจะอยู่เหนือ neckline หรือเหนือด้านไหล่ขวา สำหรับ Inverse Head and Shoulders จะเป็นเวอร์ชั่นขาขึ้นของรูปแบบนี้ ที่สามารถเกิดขึ้นมาหลังจากเทรนด์ขาลง TradingView มี smart drawing tool ที่สามารถให้ผู้ใช้งานระบุรูปแบบนี้ได้บนชาร์ตแบบเห็นภาพ
แสดงไอเดียต่อไป
1
23
...
7
1
2
...
7