wathin_s

CRVTHB

เพิ่มขึ้น
BITKUB:CRVTHB   Curve DAO Token
CRV อาจมีการย่อลงมาทำ Pattern revers HSD ตามภาพ เราอาจแบ่งเข้าเพื่อหรือรอการคอนเฟิมของราคาก่อนเข้า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ