ADAอาจจะกำลังทำรูปทรง H D หากราคาไม่สามารถทำไฮใหม่ได้อาจมีการย่อลงมาข้างล่างที่ราคาประมาณ 0.4$ หากใครกำลังมีแผนเข้าควรรอการเบรคไฮแล้วย่อลงมาก่อน

ปล.ควรบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตัวท่านเอง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ