การคาดการณ์และการวิเคราะห์

Butterfly

รูปแบบ Butterfly เป็นโครงสร้าง extension แบบ 5 จุด ที่ถูกค้นพบโดย Bryce Gilmore และถูกขยายเพิ่มเติมโดย Scott Carney มันมีการวัด Fibonacci แบบเฉพาะในแต่ละจุดภายในโครงสร้างของมัน และมันสำคัญที่ต้องทราบว่า D ไม่ใช่จุด แต่เป็นโซนที่ราคาคาดว่าจะกลับตัว ซึ่งถูกเรียกว่า Potentail Reversal Zone (PRZ) โดย retracement ของจุด B ของขา XA อันหลักอยู่ที่ 0.786 และ PRZ ประกอบไปด้วย 3 ระดับ harmonic ที่เข้าหากัน: 1) extension 1.27 ของขาหลัก XA, 2) รูปแบบ AB=CD ไม่เท่ากัน ก็ 1.27 และ 3) โปรเจคชัน BC แบบ extreme ของ 2.00, 2.24 หรือ 2.618

ราคาเป้าหมายแรกจะเป็น retracement 382 ของ AD และราคาเป้าหมายที่สอง retracement 618 ของ AD ระดับหยุดโดยทั่วไปจะอยู่หลังระดับโครงสร้างถัดไปหลังจากจุด D หรือ extension 1.41 ของ XA เทรดเดอร์แบบ Conservative จะมองหาการยืนยันอื่นๆ เพิ่มเติมร่วมด้วย รูปแบบเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งขาลงและขาขึ้น TradingView มี smart XABCD Pattern drawing tool ให้ผู้ใช้งานสามารถระบุโครงสร้างกลับตัวแบบ 5 จุดแบบเห็นภาพได้
แสดงไอเดียต่อไป
1
2
1
2