HumanGraphy

XAUUSD : Butterfly แผนเทรดสวนเทรนระยะสั้น

เพิ่มขึ้น
HumanGraphy ที่อัปเดต:   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
Entry เมื่อเกินแท่งเทียนกลับตัวที่บริเวณแนว 127.2% (ไม่เกิด Reversal ไม่เข้า)

Stop ใต้แนว 138.2%

Target 61.8% ของ C-D
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:

เกิดแท่งกลับตัว Hammer ที่แนว 127.2% บริเวณเข้าซื้อตามแผน
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:

ถึงเป้าแรก ปิดทำกำไรแล้วเข้านอน (สำหรับแผนระยะสั้น)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ