การศึกษาและการวิจัย

การเติบโต

นักลงทุนแบบเน้นการเติบโต เป็นการหาสินทรัพย์ที่กำลังขยายตัวในอัตราที่รวดเร็ว กำลังมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น กำลังสร้างอุตสาหกรรมใหม่ หรือกำลังเติบโตในตัวเลขมาตรวัดทางการเงิน อย่างเช่น รายได้ และมีกระแสเงินสดที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม นักลงทุนแบบเน้นการเติบโตบ่อยครั้งมีความสนใจในเรื่องโมเมนตัม ทั้งจากมุมมองทางเทคนิค และพื้นฐาน พวกเขาต้องการเห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้น และพุ่งไปในอนาคตที่ถูกคาดล่วงหน้าไว้

การลงทุน และการเทรดแบบเน้นการเติบโต ประกอบไปด้วยหมวดย่อยหลายๆ อัน รวมถึงการวิเคราะห์ประวัติย้อนหลังของรายได้ GARP (การเติบโตที่ราคาเหมาะสม) ส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตของรายได้ ผลตอบแทนจากเงินที่ลงทุนไป โมเมนตัม และนวัติกรรมทางเทคโนโลยี การลงทุนแบบเน้นคุณค่า และการลงทุนแบบเน้นการเติบโต ถูกกล่าวว่าเป็นกลยุทธ์ที่ตรงข้ามกัน การลงทุนแบบเน้นคุณค่าจะมองหาสินทรัพย์ที่อันเดอร์แวลู และการลงทุนแบบเน้นการเติบโตจะมองหาสินทรัพย์ที่จริงๆ แล้วอาจจะดูโอเวอร์แวลูในเอกสาร แต่อันเดอร์แวลูในระยะยาว เนื่องจากอัตราการเติบโตของมัน

การลงทุนแบบเน้นการเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่ยาก สินทรัพย์อาจดูว่าแพงในเอกสาร แต่สำหรับนักลงทุนแบบเน้นการเติบโต สินทรัพย์เพียงแค่กำลังดิสเคาท์แผนการเติบโตในอนาคตของมัน นักลงทุนแบบเน้นการเติบโตบ่อยครั้งมองข้ามตัวเลขมาตรวัด อย่างเช่น อัตราส่วน P/E หรืออัตราส่วน P/S แต่แทนที่จะมองหาอัตราการเติบโต และวิธีการเติบโตที่จะสามารถเติบโตแบบทบต้นต่อๆ ไปได้