Nimmano

ผลตอบแทนระยะสั้นของ BTC ETH และทองคำ

การศึกษา
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
ผลตอบแทนระยะสั้นของ BTC ETH และทองคำ ในขณะที่ US DOLLAR index อ่อนตัวในระยะสั้น 1-2 ปีที่ผ่านมา ETH ให้ผลตอบแทนดีที่สุด รองลงมาคือ BTC และทองคำให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ