UnknownUnicorn20088908

Zilliqa/THB หาจังวะเก็บกันครับ

เพิ่มขึ้น
BITKUB:ZILTHB   Zilliqa
ก่อนจะมีการประกาศ roadmap ออกมาได้มีวอลลุ่มวิ่งขึ้นมาอย่างรุนเเรง แล้วมีการย่อลงมาครับ

ลองหาจังวะลงทุนกันดูครับแต่คงไม่ใช่1-2วันนี้วิ่งรวดเดียวนะครับให้เวลากันน่อย

*ไม่ใช่การแนะนำในการลงทุนครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ