SIAM_

ZIGA

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:ZIGA   ZIGA INNOVATION PCL
จุดเข้า 5.45

SL: 5.9
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
TP: 7.90
ความคิดเห็น:
จุดเข้าจริงที่ใช้เทรดในพอร์ตปัจจุบัน ของ kbank เก้บไว้ดูการกำไร ขาดทุน ขายหมู ต่างๆ ไว้เป็นความทรงจำ
ความคิดเห็น:
จุดเข้า 6.54, ราคาปัจจุบัน 6.2
ความคิดเห็น:
รอ volume, ราคาปัจจุบัน 6.10
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 5.85
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ