chakittee29

ZIGA ถึงแนวต้านสำคัญ Fibo extension 423.60 ราคา 6.25 บาท

SET:ZIGA   ZIGA INNOVATION PCL
ZIGA ถึงแนวต้านสำคัญ Fibo extension 423.60 ใน TF Day มีโอากาศที่กราฟจะย่อตัว ซึ่งใน TF 15 นาที ถ้ากราฟไม่สามารถเบรค 6.25 ได้ แล้ว ราคาหลุด 5.95 จะมีเป้าการลงที่ราคา 5.75 บาท 5.45 บาท และ 4.95 บาท


ติดตามเพจได้ที่
เม่าเหล็ก เล่นกราฟ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ