Stockhomeworks

ZIGA ก็มาเรื่อยๆ จ่อเบรคแนวต้านแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:ZIGA   ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
หากใครติดตาม DCC และ RCL อยู่ ถึงแผนการปรับกลยุทธ์ เป็น โมเดิร์นเทรด ZIGA ก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยเนื่องจากทำสัญญาไปขายที่ DCC

เบรคเทรนไลน์แล้ว
หลังจากเบรคเทรนไลน์ขาลงได้แล้วก็ ทำรูปแบบยกไฮยกโลว์ จนถึงปัจจุบันราคาเด้งมาทดสอบแนวต้านอีกครั้ง

กลยุทธ์
หาจังหวะซื้อ แถว 3.60 บาท
Stop loss เมื่อตกเส้น EMA 10 หรือ 3.50 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ