f99c1aafb9ea49c0

YGG มีเจ้าของ

เพิ่มขึ้น
SET:YGG   YGGDRAZIL GROUP PCL
กำลังสิ้นสุดการพักตัว จะขอเริ่มรอบใหม่แล้วนะฮะ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ