NutaponKo

หุ้นใหม่ น่าจับตา

SET:YGG   YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
มีกรอบชัดเจน ต้องชมว่าเลือกวันเข้าดีมากยังเป็นขาขึ้น คัทเมื่อหลุดกรอบ สำหรับคนยังไม่มี รอย่อ นิ่งแล้วเข้าจะปลอดภัยกว่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ