Aunggul_K

YGG แนะนำเทรด เก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 8 บาท

เพิ่มขึ้น
Aunggul_K ที่อัปเดต:   
SET:YGG   YGGDRAZIL GROUP PCL
YGG YGG แนะนำเทรด เก็งกำไรทางเทคนิค
ราคาเป้าหมาย 8 บาท
ราคาที่แนะนซื้อ 7.15
จุดตัดขาดทุน 6.70
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ