TP#3 - 1,300,000
TP#2 - 1,200,000
TP#1 - 1,100,000
BUY#1- 1,000,000
BUY#2 - 939,334
BUY#3 -
CUTLOSE -
YFITHB กำลังลงมาทำ wave c นะครับ ท้าลงต่อได้ จะลงไปที่ 939,334 นะครับ ท้าไม่ลงต่อก็จะเป็นการขึ้นไปทำ wave 1 ที่ 1,150,000
ความคิดเห็น: ขึ้นไปชน TP#1 แล้วนะครับ