jackyjackkkk

XRP พร้อมไปต่อ

เพิ่มขึ้น
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
XRP พร้อมไปต่อ ก่อนหน้าเคลื่อนตัวในกรอบ โดย sideway wave 4 ทำทรง Flat จบบริเวณ0.68 usd ทีผ่านมา (C = 1 A) คาดว่าหากไม่หลุด low เดิมสามารถกลับไป high เดิมได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ