mailtobmdtech01

xrp usdt TF15 นาที

ลดลง
BYBIT:XRPUSDT   XRPUSDT SPOT
xrp usdt TF15 นาที พอดักขอ short ได้ก่อน ช่วงนี้ สลิง ไปเรื่อยๆ เล่นยาก ได้สั้นๆต้องรีบออก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ