Falam_Fam

หาจังหวะเข้า. Xrpusd

เพิ่มขึ้น
BINANCE:XRPUSD   ริบเปิ้ล / ดอลลาร์
Entry
ไม้แรก 1.2669(0.382fibo)
ไม้ที่สอง 1.1424(0.618fibo)
SL เราจะตัดขาดทุนหรือยอมแพ้เมื่อหลุด0.87
Tp มีสองเป้า
เป้าแรก 1.421(เป็นพื้นที่fiboทับซ้อน 0.5&1.618)
เป้าสอง 1.706 (เป็นพื้นที่fiboทับซ้อน 2.618&0.786)
ซึ่งมีนัยยะสำคัญ

เทคนิคที่ใช้ คือ fiboพื้นฐาน ลองไปแกะกันดูครับ
*ไม่ได้เป็นการชี้นำ เป็นแค่การวิเคราะห์ทางเทคนิค
บริหารความเสี่ยงกันด้วยครับ
—โชคดีมีกำไรครับ—
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ