kittiampon

#Elliottwave #XRPUSD #Bitcoin #อีสานเทรดเดอร์

BITSTAMP:XRPUSD   ริบเปิ้ล / ดอลลาร์
XRPUSD 4 Hour Chart
Sunday, 23 May 2021 at 16:56 (UTC+1)
By BOY admin เพจ@อีสานเทรดเดอร์, Elliott wave analyst at TradingLounge.com

Elliott Wave Analysis :โครงสร้าง Impulse ในขาลง และตอนนี้อยู่ในคลื่นลูกที่5 wave(iv) ของ wave 5 เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมราคาเป้าหมายคือช่ววงที่กว้างที่สุดของสามเหลื่ยม

Probability : ระวัง ราคาอาจมีการ Rebound ระยะสั้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ