M_Saran_Trader

XRPTHB วิเคราะห์กราฟและแนวทาง

BITKUB:XRPTHB   XRP
TP#3 - 63
TP#2 - 43
TP#1 - 29
BUY#1- 18
BUY#2 - 12
BUY#3 -
CUTLOSE - ถือยาว
------------------------------------------------------------------------------------
- รอดูกันนะครับว่าในกราฟ Week มันจะเบรคกรอบสามเหลี่ยมไปทางไหน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ