Coach_Jay_Academy

หุ้น XO 11 พย 63 (มุมมองทางเทคนิคส่วนตัว)

ลดลง
SET:XO   EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้น XO 11 พย 63 (มุมมองทางเทคนิคส่วนตัว)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ