TP#4 - 0.6079
TP#3 - 0.4927
TP#2 - 0.4101
TP#1 - 0.3900
BUY#1- 0.3497
BUY#2 - 0.3346
BUY#3 -
CUTLOSE -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XLM ซื้อได้ตามไม้ Buy นะครับหรือในกรอบเขียว รอไปขายตามเป้า TP
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ