jackyjackkkk

XLM ไปต่อ เป้าแรก1.3 usd

เพิ่มขึ้น
BINANCE:XLMUSDT   Stellar / TetherUS
XLM ไปต่อ เป้าแรก1.3 usd สังเกตว่าน่าจะปรับฐาน flat ใน wave 4 จบแล้ว (โดย Y=1.618W)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ