Ghilzo

มือใหม่หัดตีเส้น

BITFINEX:XLMUSD   XLM / Dollar
ตามทฤษฎี 3 อีกาดำ อาจจะเกิดการกลับตัวในทางทฤษฎี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ