FinancialBrain

ภาพรวม XLMUSD [ตามคำขอ]

เพิ่มขึ้น
BINANCE:XLMUSD   Stellar
ภาพรวม stellar ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
สัปดาห์หน้าจะไปต่อได้ถึงเท่าไหร่ มาฟังกันครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ