OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
⚡️กลุ่มทามเฟรมเล็ก 15,30m ,1H ให้สัญญาณกลับขึ้นพักตัวนิด
⚡️แต่ยังคงถูกกดดันลงถูกกดดันลงด้วย ทามเฟรมหลัก Wและ 1D
⚡️TF/1D rsi ยังไม่ขยับลงแต่ะระดับ OS มีโอกาสลงให้ลึกก่อนปรับตัวขึ้น
🎯หน้า sell บริเวณ 1995-97 Tp 1979,1965
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ