KittipongKeana1ce1c7629d54c54

ทองใกล้เลือกทางหรือจะ SW ต่อ :: Impulse ชุดถัดไปจะเป็นขึ้นหรือลง

FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทองใกล้เลือกทางแล้ว :: Impulse ชุดถัดไปจะเป็นขึ้นหรือลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ