S_JIRAD

ทองคำยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ให้เตรียมพอร์ตสำหรับการย่อ

เพิ่มขึ้น
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทองคำยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ให้เตรียมพอร์ตสำหรับการย่อครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นได้จนถึง 1450 อย่างไรก็ตามทาง buy ยังคงเป็นที่น่าสนใจในระยะยาว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ