S_JIRAD

ทองคำยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ให้เตรียมพอร์ตสำหรับการย่อ

เพิ่มขึ้น
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนเข้าชม 198
3
ทองคำยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ให้เตรียมพอร์ตสำหรับการย่อครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นได้จนถึง 1450 อย่างไรก็ตามทาง buy ยังคงเป็นที่น่าสนใจในระยะยาว