Hundred_Signals

xauusd กด ได้ทั้ง buy และ sell

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
side way up ในทรงสามเหลี่ยม เทรดได้ทั้งสอง ฝั่ง แต่ให้ รอเข้า ตรง กรอบ ของ สามเหลี่ยม และ ยอม ตาม แนว เดิม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ