FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนเข้าชม 1108
10
ปัจจุบันราคาทองคำวิ่งทำ all time high ขึ้นมาเรื่อยๆ จากจุดนี้คาดว่าอาจจะมีการพักตัวในระยะสั้นเพื่อขึ้นต่อในระยะกลางถึงระยะยาว

ราคาอาจลงมาพักตัวบริเวณ fibo 50-61.8 เนื่องจากในเวฟ 2 ย่อยได้ปรับตัวแบบ sideway จึงอนุมานว่าน่าจะปรับตัวแบบ sharp ในเวฟ 4 ได้

แต่ราคาจะต้องไม่ลงมาทะลุ 1766 เพื่อยืนยันการขึ้นต่อ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น