KRELAPUS

XAUUSD : Wave 4 of 3

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาได้ลงมาพักตัวบริเวณ fibo 50-61.8 เนื่องจากในเวฟ 2 ย่อยได้ปรับตัวแบบ sideway จึงอนุมานว่าน่าจะปรับตัวแบบ sharp ในเวฟ 4 ได้

แต่ราคาจะต้องไม่ลงมาทะลุ 1766 เพื่อยืนยันการขึ้นต่อไปที่ 2110 , 2258 นะครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ