PacharaTantaragron

XAUUSD อัพเดทจากที่นับไว้ที่ต้นเดือนพฤษภาคม

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
คอนนี้ confirm การจบคลื่น correction wave ซึ่งผม bias ว่าอาจจะเป็นคลื่น 4


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ