PacharaTantaragron

XAU/USD Impulse จบแล้ว ???

ลดลง
PacharaTantaragron ที่อัปเดต:   
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
XAUUSD การขึ้นแบบ Impulse pattern ในรูปแบบ ที่คลื่นสาม Extension
จบลงแล้วก็เป็นไปได้ โดยหากคลื่นที่ห้าจบลง ระยะต่อไปคือ correction wave รออยู่
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
รอ confirm การจบ Impulse wave ของคลื่น 5

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ