FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาในตอนนี้มาใกล้ๆแนวต้านแล้วนะครับ
ผมมองการ Sell ไว้เพราะเป็นจุด หรือ โซนที่ได้เปรียบ
จะทำการออกเดอร์เต็ม หรือ แบ่งเป็นส่งส่วนก็ตาม ตาม วงกลมม สีเขียวนะครับ
สำหรับการเทรดแบบ Risk Per Trade ก็วาง SL ด้วยนะครับ
ไม่แพ้ ก็ ชนะ
ถือว่าตอนนี้มีความคุมค่าในการเทรดเหมือนกันนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ