pramwerayut

xauusd ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
eliott wave แสดงให้เห็นการปรับฐานของ ทองลงมาอย่างชัดเจน และมีคลื่นยืดในขาขึ้น อาจทำให้ราคาทองคำลงมาพักฐานของฟิโบ และไปต่อ ในระยะกลาง
#XAUUSD
#Parameter trading

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ