Notjaa

ลุ้นราคาทองคำ ผ่าน 1786

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ถ้าราคายัง ทำ จุดสูงสุด ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้แนวโน้มที่จะขึ้นต่อเป็นไปได้สูง
เป้าหมาย 1891
SL 1721

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ