MasterTraderist

ทองคำ ตรงนี้ sell play safe หรือไม่

ลดลง
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ตรงนี้ จะ sell เพราะ
1. tf 5 นาที ไม่ทำ high ใหม่ ตาม dow theory
2. มองว่า 1800 คือเลขนัยยะที่คนทั่วโลก sell
3.มันเคลียร์คน sell 1800 ลากขึ้นไปอีก 17 เหรียญแล้ว
4. indicator ของผมสั่งให้ sell ได้
5.เริ่มมี flow ออกเล็กๆ
6.upside สูง dowside ต่ำ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ