XAU_FBC_Forecast

รอจังหวะเข้าซื้อทองคำ ตามแนวรับ

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
รายวัน การซื้อ 5
การขาย 1
สรุปดัชนีหุ้นสหรัฐรายวัน ดัชนีอาจมีการปรับตัวลง
-ทองคำอาจปรับตัวขึ้น


รายชั่วโมง การซื้อ 5
การขาย 6
สรุปดัชนีหุ้นสหรัฐรายชั่วโมง ดัชนีอาจมีการปรับตัวขึ้น
-ทองคำอาจปรับตัวลง


15 นาที การซื้อ 5
การขาย 2
สรุปดัชนีหุ้นสหรัฐราย 15 นาที ดัชนีอาจมีการปรับตัวลง
-ทองคำอาจปรับตัวขึ้น


5 นาที การซื้อ 7
การขาย 3
สรุปดัชนีหุ้นสหรัฐราย 5 นาที ดัชนีอาจมีการปรับตัวลง
-ทองคำอาจปรับตัวขึ้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ